Arılarda Hırçınlık Davranışı

      Yorum yok Arılarda Hırçınlık Davranışı

Arıların hırçınlığı çalışmayı zorlaştıran bir faktördür.

Hırçınlık davranışı tüm arılıklar için oralarda çalışmayı zor hale getiren ve arıcılar tarafından hiç istenmeyen bir arı davranışıdır. Organik bal veriminin ne kadar yüksek olduğu ile ilgilenilmeksizin tüm arıcılar için güç bir durumdur arıların hırçınlık davranışları. Ama hırçınlık ve uysallık arı ırklarına göre farklılaşabilmektedir. Esmer arılar diğerlerine göre daha uysal arılardır. Avrupa esmer arısı kovanın açılması ile birlikte birden hırçınlaşan ve kovanları hızlıca terk edip peteklerden kaçma davranışları gösteren arılardır. İtalyan arısı ise kovanların açılması ile birlikte davranış değişikliği gösterme potansiyeli yüksek bir ırk olarak bilinmektedir. Ama genel olarak sakin ve hırçınlığı en az uysal bir tür olarak bilinmektedir bu nedenle de peteklerden kaçma davranışı çok fazla göstermemektedir. Karniyol arı ırkı ise kovan açıldıktan sonra sanki hiç açılmamış gibi devam etmektedir. Hatta petekleri dışarıda olduğunda bile çok uzun bir sürede de peteği terk edip başka bir yere gitmemektedirler. Bu türe sakinlik ve peteğine bağlılık açısından benzeyen bir başka arı türü de Kafkas arı ırkıdır. Kovan açılmasının ardından uzunca bir süre sonra da petekler üzerinde sakinliğini kolayca korumakta ve neredeyse hiç hırçınlık davranışı göstermeyen bir türdür. Bu türlerin tam aksi özellikleri barındıran ve hırçınlık gösterme potansiyeli yüksek ırklara örnek olarak ise Suriye arısı ve Kıbrıs arısı verilebilir. Bu türlerin yönetimi oldukça zor olup fazlaca hırçınlık davranışı gösterirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir