Ana Arı Yenilemenin Önemi

      Yorum yok Ana Arı Yenilemenin Önemi

Ana arını yeni olması organik bal verimi için önemlidir.

Bir bal arısı kolonisinde diğerlerine bakılırsa eski ve yaşlı ana arının yerine yeni ve fazlaca genç ana arının verilmesi etkinliğine “Ana arı yenileme” denilmektedir. Eski ve yaşlanmış ana arıyı yenisi ile değiştirilirken bazı kuvvetlikler ile karşılaşılmaktadır. Anlaşılan o ki bu işlem basit bir işlem değildir. Bu zorluklar bazı zamanlarda ana arı yenileme sekteye uğrayabilmektedir. Tamamen hatasız ve mükemmel bir ana arı yenileme işlemi hemen hemen imkansızdır zaten de örneği yok denecek kadar azdır. Kovan içerisindeki organik balın üreticisi olan bal arıları kendi ana arılarını çok iyi tanıdıkları için bir ana arının yaşlanıp yaşlanmadığını anlayabilmektedirler. Bu durumu anlayabildiklerine gore de ana arının kovan içi faaliyetlerini düzenleyebilmektedirler. Ana arının faaliyetlerinin düzenleyicisi oldukları şeklinde denetiminde de söz sahibidir kovan içindeki arılar. Ortam şartları uygun olduğunda ve koloni de bu uygunluğun farkında olduğunda koloni kendilerine verilen şansı fazlaca yerinde ve iyi bir halde değerlendirmektedir.  Kovan içine var olan koloninin yeni verilmeye çalışılan ana arıyı kolayca kabullenmesi ve uyum sağlaması esasen bununla yani ortamın uygunluğu ile bağlantısı vardır. Mevcut ana arısının eskidiğini anlayan arılar ana arı yenileme işleminde kendilerine verilmeye çalışılan ana arıyı kabul ederler. Aksi taktirde asla erilen ana arıyı kabul etmezler bu da ana arı yetiştirme işleminin başarısız olmasına sebep olacaktır. Arıların davranışlarını çok iyi analiz edip gözlemlemek gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir